Category: THƠ

Khúc Mưa

Tại mưa! Chiều nay mưa hạ mãi rong chơi Đâu hiểu lòng ta hẹn một người Mưa buồn, mưa cứ rơi, rơi mãi Ta đành lỗi hẹn với người thôi   Hạt mưa vô tình Mưa cứ vô tình rơi xuống đây Làm ai ướt đẫm mảnh vai gầy Cô đơn lạnh lẽo...

Read More

Đơn Phương

Có buồn nào hơn hỡi đơn phương Khi tình yêu đã trao người tất cả Và chẳng nhận được gì, dù là câu...

Read More