Category: TIẾNG VIỆT

Vì Đó Là SEN HUẾ

Có một loài hoa tinh khiết, thánh thiện từ xa xưa đã được chọn là biểu trưng của Phật giáo. Cũng chính loài hoa đó, bởi sự gần gũi với đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt mà đã được chọn làm quốc hoa. Không thể là một loài hoa nào khác, đó chính là SEN.

Read More

Khúc Mưa

Tại mưa! Chiều nay mưa hạ mãi rong chơi Đâu hiểu lòng ta hẹn một người Mưa buồn, mưa cứ rơi, rơi mãi Ta đành lỗi hẹn với người thôi   Hạt mưa vô tình Mưa cứ vô tình rơi xuống đây Làm ai ướt đẫm mảnh vai gầy Cô đơn lạnh lẽo...

Read More

Đơn Phương

Có buồn nào hơn hỡi đơn phương Khi tình yêu đã trao người tất cả Và chẳng nhận được gì, dù là câu...

Read More