Category: HUE

Vì Đó Là SEN HUẾ

Có một loài hoa tinh khiết, thánh thiện từ xa xưa đã được chọn là biểu trưng của Phật giáo. Cũng chính loài hoa đó, bởi sự gần gũi với đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt mà đã được chọn làm quốc hoa. Không thể là một loài hoa nào khác, đó chính là SEN.

Read More