Ta buồn lắm mỗi hoàng hôn thứ Bảy

Khi bên ta không có bóng một người

Ta lặng thầm khi thấy kẻ rong chơi

Rồi hớn hở cũng câu cười câu nói

 

Thứ Bảy đến, bao người trông ngóng

Riêng ta thì chẳng muốn, Thứ Bảy ơi!

Vì ta biết lòng buồn ta không nói

Chỉ âm thầm lặng đếm…cô đơn rơi!

 

Huế, 21/10/1995