Tại mưa!

Chiều nay mưa hạ mãi rong chơi

Đâu hiểu lòng ta hẹn một người

Mưa buồn, mưa cứ rơi, rơi mãi

Ta đành lỗi hẹn với người thôi

 

Hạt mưa vô tình

Mưa cứ vô tình rơi xuống đây

Làm ai ướt đẫm mảnh vai gầy

Cô đơn lạnh lẽo nhìn mưa đổ

Mưa vẫn vô tình, mưa có hay!

 

Huế, 28/5/1995