Có buồn nào hơn hỡi đơn phương

Khi tình yêu đã trao người tất cả

Và chẳng nhận được gì, dù là câu dối trá

Biết thế rồi, sao vẫn cứ đơn phương?

 

Huế, 8/10/1995